================================================== -->

pokerstars private table

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย นายวิษณุ เครืองาม บอกถึงการเตรียมการเลือกตั้งว่า รัฐบาลได้ส่งกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. รับทราบเป็นระยะ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดวันเลือกตั้ง และเชื่อว่า พระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งทั่วไปจะประกาศภายในเดือนมกราคมนี้ และการเลือกตั้งจะต้องเกิดขึ้นไม่เกินเดือนมีนาคม ส่วนจะเป็นวันใดนั้น เป็นอำนาจของ กกต. ที่จะกำหนด ส่วนความชัดเจนการประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งทั่วไปนั้น นายวิษณุ กล่าวชี้แจงว่า จะต้องไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้ง 4 ฉบับ มีผลบังคับใช้ เมื่อ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา

  • เยี่ยมชมบล็อก:670758
  • จำนวนบล็อกโพสต์: 11
  • #